BIBLIOGRAFIE INTRODUCERE ÎN FILOSOFIE ANUL II TEOLOGIE PASTORALĂ BIBLIOGRAFIE INTRODUCERE ÎN FILOSOFIE ANUL II TEOLOGIE PASTORALĂ

 

 

 1. BALCA, N., Istoria filosofiei antice, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1982;
 2. VLĂDUŢESCU, GH., Filosofia în Grecia antică, Ed. Albatros, Bucureşti, 1984;
 3. ROŞCA, D.D., PRELEGERI DE ISTORIE A FILOSOFIEI ANTICE ŞI MEDIEVALE, Ed.Dacia, Cluj, 1986;
 4. ANTON DUMITRIU, ISTORIA LOGICII, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975;
 5. HERSCH, JEANNE, MIRAREA FILOSOFICĂ. Istoria filosofiei europene, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994;
 6. MUSCĂ, VASILE, INTRODUCERE ISTORICĂ ÎN FILOSOFIE, Ed. NAPOCA STAR, CLUJ NAPOCA, 1996;
 7. BANU ION, FILOSOFIA GREACĂ PÂNĂ LA PLATON vol. I-II, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti; 1979;
 8. GILSON, ETIENE, FILOSOFIA ÎN EVUL MEDIU, Ed. HUMANITAS, 1995;
 9. MARGA, ANDREI, INTRODUCERE ÎN FILOSOFIA CONTEMPORANĂ, Ed. POLIROM,IAŞI, 2002;
 10. * * * ISTORIA FILOSOFIEI MODERNE (De la Renaştere până la KANT) Ed. TESS-EXPRES,  BUCUREŞTI, 1996;
 11. DIOGENE LAERTIOS, DESPRE VIEŢILE ŞI DOCTRINELE FILOSOFILOR, Ed. POLIROM,IAŞI, 1997;
 12. ARISTOTEL, METAFIZICA, Ed: R.P.R, BUCUREŞTI, 1965;
 13. SPINOZA, ETICA, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică; Bucureşti; 1981;
 14. FRENKIAN, ARAM, SCEPTICISMUL GREC ŞI FILOSOFIA INDIANĂ,  Ed: ACADEMIEI R.P.R., BUCUREŞTI, 1957
 15. BREHIER, EMILE, HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE, Vol. I-II, PARIS, PUF, 1987-1989;
 16. DUMITRU, ANTON, PHILOSOPHIA MIRABILIS. ÎNCERCARE ASUPRA UNEI DIMENSIUNI NECUNOSCUTE A FILOSOFIEI GRECEŞTI, Ed. Enciclopedică Română, BUCUREŞTI, 1987;
 17. PLATON, OPERE 1-6, Ediţie îngrijită de Petru Creţia şi C. Noica, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1974-1989;
 18. HEGEL, PRELEGERI DE ISTORIE A FILOSOFIEI, BUCUREŞTI, Ed. Humanitas, 1995;
 19. NEGULESCU, P.P. Filosofia Renaşterii Ed: Eminescu, Bucureşti, 1986;
 20. BLONDEL. M., DIALOGUES avec les philosophes, DESCARTES, SPINOSA, PASCAL, AUGUSTIN, PARIS, 1966;
 21. KANT, IMMANUEL, CRITICA RAŢIUNII PURE, Ed. IRI, BUCUREŞTI, 1998;
 22. SINGER, PETER,  HEGEL, Ed. HUMANITAS, 1996;
 23. CARLOTTI, G., IL SISTEMA DI LEIBNIZ, MESSINA, 1923;
 24. RUSSEL, BERTRAND, HISTORY OF WESTERN PHILOSOPHY,LONDON, 1969, (trad. în rom. HUMANITAS, 2006);
 25. GOTTINGHAM, JOHN, RAŢIONALIŞTII (DESCARTES, SPINOSA, LEIBNIZ), Ed. HUMANITAS, BUCUREŞTI, 1988
 26. HEGEL, ŞTIINŢA LOGICII, Ed. ACADEMIEI, BUCUREŞTI, 1966;
 27. HEGEL, FENOMENOLOGIA SPIRITULUI, Ed. Academiei, Bucureşti, 1965;
 28. PASCAL, BLAISE, CUGETĂRI, Ed. AION,ORADEA, 2000;
 29. NIETZSCHE, ANTIHRISTUL, Biblioteca Apostrof,Cluj-Napoca, 1996;
 30. PETROVICI, ION, SCHOPENHAUER, Bucureşti, Ed: Alcalay, 1937;
 31. HEIDEGGER, MARTIN, Fiinţă şi timp, Ed. JURNALULUI LITERAR, BUCUREŞTI 1995;
 32. COPLESTON, FR., A HISTORY OF PHILOPHSOFY DOUBLE DAY,NEW YORK, 1994;
 33. SARTRE, J. P., L¢ỆTRE ET LE NÉANT, GALLIMARD, PARIS, 1943;
 34. AREOPAGITUL,DIONISIE, SF., OPERE COMPLETE, PAIDEIA, BUCURETI 1996;
 35. BROWN, COLIN, FILOSOFIA ŞI CREDINŢA CREŞTINĂ, Ed. Cartea Creştină,ORADEA, 2000;
 36. TOMA d´AQUINO, SUMMA THEOLOGIAE ( OPERAE I, DE DEO), Ed: Ştiinţifică, BUCUREŞTI, 1997;
 37. RUSS, JAQUELINE, PANORAMA IDEILOR FILOSOFICE (de la Platon la contemporani), Ed. Amarcord,Timişoara, 2002;
 38. NOICA, CONSTANTIN, CONCEPŢII DESCHISE ÎN ISTORIA FILOSOFIEI LA DESCARTES, LEIBNIZ ŞI KANT, Ed. HUMANITAS, BUCUREŞTI 1995;
 39. CHIRA, VASILE, DOMINANTELE GÂNDIRII CIORANIENE, Ed. Universităţii,, LUCIAN BLAGA”,Sibiu, 2006;
 40. DIACONU, MĂDĂLINA,PEMARGINILE ABISULUI. KIEKEGAARD ŞI NIHILISMUL SEC. AL XIX-LEA,  Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, BUCUREŞTI, 1996;
 41. KIERKEGAAD, ŞCOALA CREŞTINISMULUI, Ed. Adonai, 1995;
 42. BERCHELEY, GEORGE, PRINCIPIILE CUNOŞTINŢEI OMENEŞTI,IAŞI, 1995;
 43. HUME, DAVID, CERCETARE ASUPRAINTELECTULUI OMENESC, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică; BUCUREŞTI 1987;
 44. PASCAL, CUGETĂRI, Ed. AION,ORADEA, 2000;
 45. GARDINER, PATRIC, KIRKEGAARD, Ed. HUMANITAS, BUCUREŞTI, 1997;
 46. KIRKEGAARD, CONCEPTUL DE ANXIETTATE, trad. ADRIAN ARŞINEVICI, Ed: AMARCORD,TIMIŞOARA, 1988;
 47. HUSSERL, EDMUND, MEDITAŢII CARTEZIENE, Ed. HUMANITAS, BUCUREŞTI, 1994;
 48. BERGSON, ESEU ASUPRA DATELOR IMEDIATE ALE CONŞTIINŢE, Ed.DACIA, Cluj, 1993;
 49. CIORAN, EMIL, TRATAT DE DESCOMPUNERE, Ed. Humanitas, Bucureşti 1993;
 50. SAVATER, FERNANDO, ESEU DESPRE CIORAN, Ed. Humanitas, BUCUREŞTI, 1998;
 51. ŞORA, MARIANA, CIORAN JADIS ET MAGNERE. CIORAN ENTRETIEN À TÜBINGEN, EDITIONS DE L’ HENRE, PARIS, 1988;
 52. NIETZSCHE, AŞA GRAIT-A ZARATHUSTRA, Ed.  HUMANITAS, BUCUREŞTI, 1997;
 53. NOICA, CONSTANTIN, DEVENIREA ÎNTRU FIINŢĂ, VOL. I-II, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, BUCUREŞTI, 1981;
 54. RIBOT, THEODULE, FIKLOSOFIA LUI SCHOPENHAUER, Ed. Tehnică, BUCUREŞTI, 1993;
 55. SCHOPENHAUER, LUMEA CA VIAŢĂ ŞI REPREZENTARE, VOL. I-II, Ed.Moldova,Iaşi, 1995;
 56. CHIRA, VASILE, FRAGMENTARIUM, Ed. Universităţii ,,LUCIAN BLAGA”, Sibiu, 2006;
 57. POPA, GRIGORE, Existenţă şi adevăr la Sören Kirkegaard, Ed. Tipografia Arhidiecezană,Sibiu, 1940;
 58. SARTRE, JEAN-PAUL, EXISTENŢIALISMUL ESTE UN UMANISM, Ed. George Coşbuc. BISTRIŢA, 1994;
 59. CHIRA, VASILE, ISTORIA FILOSOFIEI PRESOCRATICE  ÎN 300 DE CAPETE, Ed. Universităţii ,,LUCIAN BLAGA”Sibiu, 2007;
 60. BLAGA, LUCIAN, TRILOGIA CUNOŞTERII. EONUL DOGMATIC. CUNOAŞTEREA LUCIFERICĂ. CENSURA TRANSCENDENTĂ, BUCUREŞTI, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1944;

 

Published in: on februarie 22, 2012 at 1:30 pm  Lasă un comentariu  

INTRODUCERE ÎN FILOSOFIE SUBIECTE EXAMEN ANUL II, T.P. ZI ŞI F.F. FEBRUARIE 2012

INTRODUCERE ÎN FILOSOFIE

SUBIECTE EXAMEN ANUL II, T.P. ZI ŞI F.F.

FEBRUARIE 2012

 1. Raportul dintre teologie şi filosofie(Prologomene la o metafizic crestina- V. Chira carte Studii de pluri…)
 2. Budismul(copie xerox)
 3. Filosofia presocratica-generalitati(V. Chira carte Lectii de fil..) si V. Chira: Istoria filosofiei presocratice in… – carte copie xerox)

-Thales din Milet

-Anaximandru

-Anaximene

-Pitagora din Samos

-Heraclit din Efes

-Şcoala Eleată: Xenofan din Colofon

-Parmenide din Eleea

-Zenon

-Melisos din Samos

-Naturalismul ionian: Empedole din Agrigent

-Anaxagora din Klazomenai

-Atomismul: Leucip

-Democrit din Abdera

-Sofistica

-Protagoras din Abdera

-Gorgias din Leontinoi

-Prodicos

-Hippias din Elis

-Critias

 1. Socrate- copie xerox
 2. Problema participatiei la Platon-(V. Chira carte Lectii de fil..)
 3. Aristotel si doctrina primului motor V. Chira carte Lectii de fil..)
 4. Omonimia substantei la Aristotel  V. Chira carte Lectii de fil..)
 5. Scolile din perioada elenistica- carte copie xerox
 6. Plotin- neoplatonismul copie xerox
 7. John Locke-teoria ideilor innascute. O critica teologico-filosofica copie xerox
 8. George Berkeley- idealismul extremixt- copie xerox
 9. Descartes.Metafizica cogito-ului- copie xerox
 10. Ideea de infinit la Blaise Pascal- V. Chira carte Lectii de fil….
 11. Spinoza. Problema substantei- copie xerox
 12. Leibniz(Monadologia)- copie xerox
 13. Diderot- copie xerox
 14. Voltaire si filosofia luminilor- V. Chira carte Lectii de fil..)
 15. Immanuel Kant- V. Chira carte Lectii de fil..)
 16. Kant si teologia- V. Chira carte Studii de pluri…
 17. Critica Argumentului ontologic la Kant- V. Chira carte Lectii de fil..)
 18. Idealul ratiunii pure la Kant- V. Chira carte Lectii de fil..)
 19. Fichte- copie xerox
 20. Hegel-Spiritul absolut- V. Chira carte Lectii de fil..)
 21. Problema teodiceei la Hegel- V. Chira carte Lectii de fil
 22. Identitatea dintre fiinta si neant la Hegel- V. Chira carte Lectii de fil
 23. Kierkegaard(stadiile spiritului, pacatul originar)- V. Chira carte Lectii de fil
 24. Schopenhauer V. Chira carte Lectii de fil
 25. Teologia si metafizica geniului(genialitate si sfintenie) – copie xerox
 26. Sigmund Freud- Psihanaliza si hristoterapie copie xerox
 27. Nietzsche(supraomul si ideea crestina de nastere din nou)- V. Chira carte Lectii de fil
 28. Husserl: transcendentalitatea egoului – copie xerox
 29. Filosofia lui Dostoievski  V. Chira carte Studii de pluri
 30. Heidegger(analitica Dasein-ului) copie xerox
 31. Gottlob Frege si natura atemporala a numarului V. Chira carte Lectii de fil
 32. Ludwig Wittgenstein si analiza logica a limbajului V. Chira carte Lectii de fil
 33. Paradoxul lui Russel si teoria tipurilor V. Chira carte Lectii de fil
 34. Karl Gustav Jung(inconstientul colectiv,teologia si metafizica arhetipului) V. Chira carte Studii de pluri
 35. Ontologie si teologie in filosofia nicasiana V. Chira carte Studii de pluri
 36. Sfintenia si extazul mistic in opera cioraniana V. Chira carte Studii de pluri
 37. Emil Cioran sau apofatismul mistic de frontiera V. Chira carte Studii de pluri
 38. Santajul metafizic prin muzica sau despre limitele nihilismului cioranian V. Chira carte Lectii de fil
 39. Lucian Blaga intre filosofie si teologie V. Chira carte Studii de pluri
 40. Problema infinitului in filosofie si teologie V. Chira carte Studii de pluri
 41. Teologia axiomelor matematice V. Chira carte Studii de pluri
 42. Prolegomene la o metafizica crestina V. Chira carte Studii de pluri
 43. Teologia si metafizica Invierii V. Chira carte Studii de pluri
 44. Teologia si filosofia temporalitatii V. Chira romanul Orologiul-cap. 5, 6, 7, 8
 45. Problema ponirologiei la Fericitul Augustin- copie xerox
 46. Ontologia libertatii- vezi Requiem. Dialogul lutul cu fiinta, Edit. Eikon, CLUJ 2006, sau http://www.vasilechira.ro la categoria poezie
 47. Filosofia ecumenismului – V. Chira carte Studii de pluri

 

Nota! Intrarea la examen este conditionata de predarea lucrarii de seminar.

 

 

Titular de disciplină:

Lector Univ. Dr. Vasile Chira

 

 

 

 

 

 

Published in: on februarie 14, 2012 at 6:19 pm  Lasă un comentariu  

PROGRAMA ANALITICĂ TEOLOGIE ŞI FILOSOFIE MASTER SISTEMATICE ANUL I

PROGRAMA ANALITICA

DISCIPLINA:TEOLOGIE SI FILOSOFIE

PROGRAM MASTER TEOLOGIE SISTEMATICA ANUL I 2011/2012

TITULAR DE DISCIPLINA:LECTOR UNIV.DR.VASILE CHIRA

 

NOTA :

LA EXAMEN SE CERE:

– o lucrare de seminar(vezi lista speciala )

-8 carti din bibliografia recomandata( la alegere)

-examen scris din subiectele de mai jos

 

1.Filosofia budhista si teologia crestina(suport curs)

2.Evolutia conceptului de transcendenta in istoria filosofiei(autor Vasile Chira,support curs)

3.Metafizica si teologie(Prolegomene la o metafizica crestina,autor Vasile Chira,disponibila pe site-ul personal vasilechira.ro   sau vasilechira.wordpress.com la categoriile teologie si filosofie)

4.Teologia si filosofia evanghelilor(am vorbit pe larg la curs)

5.Filosofia paulina(am vorbit pe larg la curs)

6.Ideea de infinit in filosofia presocratica(Marginalii la filosofia presocratica,autor Vasile Chira,disponibil pe site-ul personal)

7.Hristos si Socrate(support curs)

8.Teoria Logosului in filosofie si teologie(suport  curs)

9.Platon.Mecanismul henologic platonician si trinitatea crestina(Problema participatiei la Platon,autor Vasile Chira,site-ul personal)

10.Aristotel si crestinismul(Aristotel si problema Primului Motor,autor Vasile Chira,ambele disponibile pe site-ul personal)

11.Morala stoica si morala crestina(suport curs)

12. Neoplatonismul.Problema Unului la Plotin.Plotin si terminologia trinitara(suport curs)

13.Filosofia apologetilor crestini.Clement.Iustin. Tertulian.(vezi prefetele la cei trei apologeti din  Apologeti de limba latina /Apologeti de limba greaca ,colectia PSB(ambele volume se gasesc la Biblioteca)

14.Capadocienii si filosofia greaca(suport curs)

15.Filosofia patristica-generalitati(suport curs)

16.Augustin si problema ponirologiei(suport curs)

17.Dionisie Areopagitul.Apofatismul dionisian si nihilismul metafizic(support curs)

18.Scolastica.Cearta Universalilor (support curs)

19.Anselm de Canterbury si argumentul ontologic(support curs)

20.Filosofia renasterii-generalitati(support curs)

21.Leibniz.Metafizica monadelor.Abordare teologico-filosofica(support curs)

22.Descartes.Teologia cogito-ului(support curs)

23.Problema substantei la Spinoza(support curs)

24.John Locke si teoria ideilor innascute(support curs)

25.Georges Berkeley si idealismul extremist(support curs)

26.Ideea de Infinit la Blaise Pascal.Infinitul matematic si Infinitul teologic(Cioran si Pascal ,autor Vasile Chira,site-ul personal)

27.Immanuel Kant.Idealul ratiunii pure.Imperativul categoric.Critica argumentului ontologic(Immanuel Kant si judecata din urma a ratiunii,autor Vasile Chira;Kant si teologia,autor Vasile Chira,ambele studii sant disponibile pe site-ul personal la categoria filosofie si respective teologie)

28.Fichte.Idealismul subiectiv(Johan Gotlieb Fichte si idealismul subiectiv,autor Vasile Chira,site-ul personal)

29.Hegel.Spiritul Absolut.Fiinta pura.Identitatea dintre fiinta si neant.Coincidentia oppositorum si demonologia crestina(Hegel:odisea spiritului absolut,autor Vasile Chira,site-ul personal)

30.Kierkegaard:stadiile cresterii spiritului(Cioran si Kierkegaard,autor Vasile Chira,site-ul personal)

31.Voluntarismul schopenhauerian.Salvarea prin asceza (Cioran si Schopenhauer,autor Vasile Chira,site-ul personal)

32.Teologia si filosofia geniului.Geniul si Sfantul(support curs)

33.Nietzsche.Supraomul nietzschean si antropologia crestina(Cioran si Nietzsche,autor Vasile Chira,site-ul personal)

34.Freud si critica religiei.Contraargumente teologice si filosofice.Psihanaliza freudiana si taina spovedaniei(support curs)

34.Jung.Teologia  si psihologia arhetipului(Metamorfozele arhetipului soteriologic.autor Vasile Chira,site-ul personal)

35.N.Berdiaev si libertatea increate(support curs)

36.Filosofia personajelor dostoievskiene(Cioran si Dostoievski,autor Vasile Chira,site-ul personal)

37.Edmund Husserl.Egoul transcendental.(support curs)

38.Martin Heidegger.Analitica Daseinului.Teologia si filosofia temporalitatii(support curs) ,vezi si romanul OROLOGIUL ,autor Vasile  Chira,Editura Dacia,Cluj-Napoca,2010 ,disponibil sip e site-ul personal

39.Teologie si fenomenologie(support curs)

40.Michel Henry si Jean-Luc Marion(support curs)

41.Lucian Blaga.Metafizica Marelui Anonim(Lucian Blaga intre filosofie si teologie,autor Vasile Chira,site-ul personal

42.Constantin Noica .Ontologia.(Ontologie si teologie in opera nicasiana,autor Vasile Chira,site-ul personal)

43.Sfintenia si extazul mistic la Cioran(Coabitarea misticului cu scepticul sau despore complicate ecuatie a geneticii cioraniene,autor Vasile Chira,site-ul personal)

44,Metafizica si teologia invierii(vezi Inviere si timp,autor Vasile Chira,site-ul personal)

45.Problema libertatii,Berdiaev ,Filosofia libertatii;Requiem.Dialogul Lutului cu Fiinta,autor Vasile Chira,site-ul personal (am vorbit pe larg la curs)

46.Problema teodiceei,Leibniz,Eseuri de teodicee(am vorbit pe larg la curs)

47.Ontologia Infinitului(Speciile Infinitului-incurs pluridisciplinar,autor Vasile Chira,site-ul personal)

48.Metafizica si teologia limbajului(Ludwig Wittgenstein si analiza logica a limbajului,autor Vasile Chira,site-ul personal)

49.Teologia si metafizica matematicii(Paradoxul lui Russel si teoria tipurilor,autor Vasile Chira;Gottlob Frege si natura atemporala a numarului,autor Vasile Chira;Transcendentalitatea axiomelor matematice,autor Vasile Chira,toate cele trei studii sunt disponibile pe site-ul personal )

50.Metafizica si teologia legii(Epistola sf.Ap.Pavel catre Romani;Procesul lui Franz Kafka;Arhitectonica inteligibila a lumii la Franz Kafka,autor Vasile Chira,site-ul personal)

 

Published in: on februarie 14, 2012 at 6:11 pm  Lasă un comentariu  

Programe Analitice

PROGRAMA ANALITICA:

FILOSOFIE CRESTINA

 master

ideisicurente

latina master

master teologie si filosofie

teol si stiinta

filosofie31august07

FILOSOFIE CRESTINA

fisa-chirafiloscrest

fisa-chirapatristicfilos

PATRISTICA SI FILOSOFIE

VASILE CHIRA

prog analit gr master1

prog analit gr master2

Programa Latina Master 1

Programa Latina Master 2

Programa analitica a cursului de introducere in filosofie

Programa analitica a cursului de limba greaca

Programa analitica a cursului de limba latina

Programa TEOLOGIE ŞI FILOSOFIE

Programa Teologie şi ştiinţă

Published in: on septembrie 28, 2010 at 12:41 pm  Lasă un comentariu