program politicDRAGI PRIETENI,

Mă numesc Vasile Chira, am 45 de ani, locuiesc în Sibiu şi sunt căsătorit (fără copii). Am făcut studii de teologie, filosofie şi litere. În anul 2002, am beneficiat de o bursă la Institutul Ecumenic din Bossey şi la Universitatea din Geneva (Elveţia).
Din aprilie 2006 sunt membru al Uniunii Scriitorilor din România. Am publicat 14 cărţi (teologie, filosofie, roman, eseu, poezie şi teatru) şi peste 20 de studii de specialitate. Activitatea mea publică s-a concretizat în numeroase conferinţe, participări la simpozioane, comunicări ştiinţifice, interviuri, apariţii TV şi publicistică în reviste româneşti de prestigiu (Idei în Dialog, Dilema Veche, Transilvania, Euphorion, Saeculum, Echinox etc.).
În prezent sunt cadru universitar titular la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, unde susţin cursuri de Filosofie şi Limbi Clasice.
Candidatura mea, ca independent, pentru Camera Deputaţilor are susţinerea şi binecuvântarea Ĩ.P.S. Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolit al Ardealului, Arhiepiscop al Sibiului şi decan al Facultăţii de Teologie Andrei-Şaguna din Sibiu.
În această calitate, vă solicit bunăvoinţa de a-mi asculta mesajul şi de a-mi susţine prin vot candidatura pentru Camera Deputaţilor.
Ca scriitor, voi readuce în Parlamentul României intransigenţa morală, modestia, spiritul creştin, exigenţa culturală şi academică, valori pe care le-a promovat marele poet Ioan Alexandru şi voi redacta proiecte şi legi favorabile atât dumneavoastră, cât şi societăţii româneşti în general.
Ca filosof, îmi voi pune în folosul dumneavoastră toate resursele şi capacităţile intelectuale şi sufleteşti pentru găsirea de alternative raţionale, logice şi echidistante faţă de actualele cercuri de interese care corup sistemul legislativ, denaturând caracterul sacru al legii.
Ca teolog, mă voi dărui total pentru rezolvarea nevoilor şi aşteptărilor dumneavoastră, obţinând în demersurile mele sprijinul ferm al Bisericii Ortodoxe Române.
Ca profesor, voi fi receptiv la problemele elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice, însă voi da sistematic note proaste politicienilor agramaţi şi corupţi.
Ca om (humus = pământ), sunt şi voi fi conştient că ceea ce transcende scurtului nostru exil terestru nu este bogăţia, ci zestrea spirituală, binele şi sacrificiul pentru ceilalţi.
Candidaţii tuturor partidelor au dat sume importante pentru a fi desemnaţi în colegiile uninominale sibiene, sume pe care vor face tot ce le va sta în putinţă să şi le recupereze din banii dumneavoastră, în cazul în care vor fi aleşi. Eu nu am nimic de recuperat, nu sunt dator decât dumnevoastră şi Bunului Dumnezeu. Partidele au nevoie de executanţi, de oameni modeşti intelectual, incapabili să facă legi, dar bogaţi, nu au nevoie de oameni creativi, au nevoie de capital financiar, nu de aur cenuşiu.
Vă fac promisiunea solemnă că voi fi primul POLITICIAN DE FAMILIE din România. În acest sens, vă stau la dispoziţie pentru a vă asculta şi soluţiona problemele, sugestiile, nevoile şi proiectele dumneavoastră personale.
Mă puteţi contacta oricând la următoarele numere de telefon şi adresă de e-mail:
0269/ 434 103; 0742/ 252 268; email: vasilechira@gmail.com
Veniţi alături de mine SĂ REGÂNDIM ROMÂNIA!
Vă mulţumesc pentru încredere şi mă rog ca Dumnezeu să vă lumineze mintea să alegeţi un om inteligent, onest, cult, credincios, sincer, înţelegător, hotărât şi curajos pentru Camera Deputaţilor.

Vă îmbraţişez,
Vasile Chira

ARGUMENT

Actualul faliment politic, economic, social şi moral al României nu poate fi redresat prin perpetuarea unui conflict de interese, orgolii individuale şi lupte politicianiste perdante, ci prin conjugarea eforturilor întregii clase politice, printr-o viziune transpartinică obiectivă, care să propună de urgenţă un set de soluţii viabile, menite să îmbunătăţească nivelul de viaţă al cetăţenilor. Stânga sau dreapta sunt categorii politice abstracte, toposuri teoretice pe eşichierul politic. În definitiv, nici o doctrină politică de stânga nu poate ignora statul de drept, privatizarea, avantajele economiei de piaţă, necesitatea capitalului, după cum nici un partid de dreapta nu poate nega rolul statului chiar dacă încearcă să-i minimalizeze atribuţiile în raport cu cetăţeanul. Periculoase sunt extremele. Calea de mijloc (aurea mediocritas) şi-a dovedit în toate domeniile eficacitatea încă din antichitate.
Doctrinele politice sunt fluctuante, în schimb omul rămâne cu aspiraţiile şi nevoile sale fizice, economice şi spirituale inerente condiţiei sale existenţiale. În calitate de CANDIDAT INDEPENDENT, mă situez în punctul median al eşichierului politic. Nu sunt nici de stânga, nici de dreapta, ci pur şi simplu vertical! Din această fixitate nucleară, echidistantă, orice clivaj, orice apropriere de centru-dreapta sau de centru-stânga este posibilă dacă situaţia politică, economică, socială şi morală a ţării o impune.
Departe de a se structura într-un corpus doctrinar eclectic şi confuz, programul meu politic şi electoral se pliază pe realităţile specifice ale societăţii.
Proverbul „Cu o pasăre nu se face primăvară” are o valabilitate relativă. Atunci când trilul ei devine insistent şi suficient de puternic încât să adune şi alte tovarăşe lucide, convinse de semnele primăverii, s-ar putea să fie credibilă. Toate primăverile lumii au început cu o pasăre.

PROGRAM ELECTORAL

A. PROGRAM POLITIC GENERAL

SOCIAL

– subvenţionarea integrală a medicamentelor pentru categoriile sociale defavorizate (pensionari, invalizi, şomeri, persoane care suferă de boli incurabile, etc. )
– susţinerea construirii lăcaşurilor de cult pe lângă spitale, unităţi militare şi penitenciare.
– creşterea perioadei de concediu de la 21 de zile pe an la 40 de zile, drept pe care îl au cetăţenii altor ţări civilizate.
– iniţierea unor demersuri legislative pentru mărirea burselor studenţeşti cel puţin la nivelul salariului minim pe economie, creşterea punctului de pensie la 50 % din nivelul salariului mediu brut pe economie şi corelarea salariului minim pe economie cu salarile minime pe economie din Uniunea Europeană.
– înfiinţarea unor servicii de utilitate publică în mediul rural (medici de familie, cabinete de stomatologie, oficii poştale, frizerii, croitorii, etc.)
– dezvoltarea infrastructurii informaţionale în mediul rural.
– combaterea crimei organizate (droguri, substanţe radioactive, spălare de bani, reţele de prostituţie, trafic de personae, etc.).
– stoparea migraţiei prin creşterea numărului locurilor de muncă şi mărirea salarilor.
– reducerea impozitului pe venit la familiile cu peste 5 copii.
– cooperarea eficientă dintre stat şi Biserică (culte religioase) în domeniul social, cultural şi educativ.
– introducerea unui sistem de consiliere etică şi spirituală preavort.
– respectarea instituţiei familiei şi a valorilor tradiţionale.
– subvenţionarea cantinelor sociale.
– iniţierea unor proiecte care să vizeze construirea de locuinţe sociale pentru tineri.
– măsuri de solidaritate socială în condiţile creşterii necontrolate a preţurilor la combustibili şi energie.
– creşterea exponenţială a alocaţiei proporţional cu numărul de copii.
– asigurarea unor condiţii decente de trai categoriilor sociale defavorizate: pensionari, şomeri, invalizi, familii cu mulţi copii, bolnavi incurabili, etc.
– acordarea unor ajutoare financiare persoanelor care împlinesc vârsta de 80 de ani de viaţă sau 50 de ani de căsătorie.
– acordarea de gratuitate la transportul în comun pensionarilor, persoanelor cu handicap, elevilor şi studenţilor.
– constituirea unor orfelinate, cămine pentru bătrâni şi cantine pentru săraci. – fundamentarea activităţii politice pe principiile moralei creştine.
– asigurarea unor condiţii decente de viaţă cetăţenilor de origine rromă.
– implicarea intensă a bisericii în acte de caritate, asistenţă socială şi consiliere spirituală.
– lupta împotriva drogurilor, a prostituţiei şi a altor fapte neconforme cu spiritual moralei creştine şi bunul simţ comun.

SĂNĂTATE

– Introducerea unui curs de nutriţie în învăţământul mediu.
– Igienizarea apei potabile prin achiziţionarea unor staţii de epurare.
– Dezvoltarea infrastructurii din spitale ( dotarea spitalelor cu aparatura medicală de ultimă generaţie, renovarea şi igienizarea spaţiilor, etc).
– susţinera înfiinţării unui Oficiu de Protecţie a Pacientului (OPP) .
– Acordarea unei atenţii deosebite bolilor cu transmitere sexuală prin informare, testare gratuită şi consiliere.
– Oprirea exodului de cadre medicale prin mărirea salariilor.
– Creşterea salariului minim a personalului medical şi paramedical, lucru care va duce la eliminarea bacşişului. Recompensarea cadrelor medicale cu activităţi profesionale deosebite.
– Creşterea treptată a procentului PIB alocat pentru sănătate de până la 7- 8 % (faţă de 4,5 % cît avem în 2008)
– Introducerea in programa învăţământului liceal a unui curs de educaţie sanitară care să impiedice proliferarea bolilor cu transmitere sexuală (infecţia cu HIV/SIDA, virusuri hepatice de tip B şi C, sifilis, etc.).
– Amenajarea unor locuri de agrement (parcuri, ştranduri, săli de sport).
– Accesarea unor fonduri europene pentru un centru de salvare a animalelor abandonate.
– Obligativitatea încheierii contractelor de salubritate între Primărie şi familiile aflate pe raza fiecărei localităţi.
– Înfiinţarea unor cabinete medicale şi de consiliere psihologică pe lângă toate instituţiile publice.
– Protejarea sănătăţii cetăţenilor României prin axarea industriei alimentare pe produse ecologice.

Administraţie publică

– elaborarea unui cod minimal de conduită morală a funcţionarilor publici şi selectarea acestora pe criterii de competenţă şi onestitate.
– simplificarea procedurilor pentru obţinerea autorizaţilor de orice fel.
– combaterea actelor de corupţie în administraţia publică.
– înfiinţarea pe lângă primăriile municipale şi comunale a unor servicii specializate în elaborarea şî implementarea de proiecte pentru atragerea fondurilor europene.

AGRICULTURĂ

– asigurarea asistenţei veterinare gratuite în mediu rural.
– stimularea investiţiilor din domeniul agricol prin subvenţionări de până la 80 % (pentru achiziţionarea utilajelor agricole, a carburanţilor, etc)
– stimularea activităţilor de prelucrare în mediul rural a produselor agricole, a cărnii, a laptelui prin construirea unor centre cu bani europeni.
– susţinerea înfiinţării unor asociaţii agricole în vederea accesării fondurilor comunitare şi a primirii subvenţiilor suplimentare de stat
– acordarea unor subvenţii gospodăriilor ţărăneşti pentru eficientizarea procesului agricol: irigaţii, seminţe de calitate şi substanţe pentru combaterea dăunătorilor
– încurajarea si susţinerea financiara a activităţilor agricole (ferme, fabrici de lapte, apicultură, piscicultură, pomicultură, etc)

ECONOMIC

– crearea unui mediu concurenţial bazat pe onestitate
– sancţionarea practicilor care atentează la spiritul concurenţial
– dezvoltarea turismului local şi naţional
– dezvoltarea turismului rural
– eliminarea pericolului de inundaţii prin construcţia de noi diguri şi consolidarea liniilor de apărare deja existente ale râurilor
– încurajarea tinerilor care vor să-şi deschidă o afacere prin subvenţionarea parţială a dobânzii bancare
– investirea în infrastructura naţională: autostrăzi şi reţele de transport feroviar care să lege toate regiunile istorice româneşti
– stimularea iniţiativei private
– dezvoltarea unei economii de piaţă concurenţiale care să stimuleze creşterea productivităţii, a investiţiilor şi a locurilor de muncă
– acordarea de credite cu dobândă subvenţionată în vederea redresării şomajului
– limitarea procesului de sărăcie a populaţiei
– micşorarea impozitelor pe veniturile din muncă
– crearea unui sistem de credit naţional avantajos pentru studii.
– respectarea dreptului la proprietate privată acumulată sau moştenită prin mijloace oneste
– creşterea Produsului Intern Brut pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii prin politici economice viabile
– promovarea capitalului indigen şi direcţionarea investiţiilor străine spre tehnologizare şi refacerea infrastructurii
– limitarea giganţilor economici la un prag maxim de acumulare de putere privată pentru evitarea unei dictaturi economice (oligopol), neconformă cu principiile unei autentice economii de piaţă
– creşterea salariului minim
– limitarea migraţiei forţei de muncă
– salvarea întreprinderilor de stat falimentare prin privatizare
– încurajarea sponsorizării prin implementarea unei legi care să favorizeze unităţile cu potenţial financiar
– repartizarea fondurilor bugetare pe criterii obiective tuturor comunelor
– accesarea unor fonduri europene prin proiecte cu finanţare de la Uniunea Europeană prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală care să vizeze dezvoltarea – infrastructurii în zonele rurale (sistemul de alimentare cu apă, sistemul de canalizare, repararea şoselelor şi introducerea reţelei de gaz)

ÎNVĂŢĂMÂNT

– mărirea bugetului destinat educaţiei şi cercetării.
– asigurarea protecţiei tinerilor în şcoli.
– realizarea unor programe pentru modernizarea şcolilor, liceelor şi grădiniţelor.
– centrarea învăţământului pe student.
– dezvoltarea infrastructurii în instituţiile de învăţământ de toate gradele.
– scutirea integrală de taxe pentru şcolarizare a elevilor şi studenţilor orfani sau care provin din familii cu venituri mici.
– eliminarea blocajelor de comunicare dintre profesor si student
– înfiinţarea unui Oficiu de Protecţie a Studentului (OPS)
– acordarea unor facilităţi consistente personalului didactic care îşi desfăşoară activitatea în medii rurale izolate.
– construirea, modernizarea şi echiparea unităţilor şcolare şi preşcolare.
– dotarea şcolilor cu aparatură informatică modernă.
– iniţierea unor legi care să protejeze demnitatea personalului didactic.
– dezvoltarea sistemului de acordare a burselor de stat şi private studenţilor şi doctoranzilor la universităţile occidentale.
– promovarea unui sistem de dezvoltare a mobilităţii cadrelor didactice în spaţiul universitar european şi extraeuropean.
– educaţia şi formarea continuă.

JUSTIŢIE

– ridicarea imunităţii parlamentare în caz de culpă şi controlul riguros al averii parlamentarilor.
– lupta deschisă împotriva politicienilor corupţi.
– sancţionarea drastică a mitei electorale.
– protejarea cetăţeanului şi a familiei prin mărirea pedepselor pentru încălcarea legii.
– pedepsirea aspră a proxenetismului şi a pedofiliei.
– reducerea criminalităţii prin sporirea pedepselor.
– sancţionarea luării de mită (de zeci de mii de euro) pretinsă de către liderii de partide pentru candidaturile la alegerile parlamentare. Acest lucru instituie o formă de candidatură censitară (unipecuniară) şi împiedică desemnarea candidaţilor pe criterii valorice: moralitate, responsabilitate, demnitate şi profesionalism.

MEDIU

– reîmpădurirea zonelor silvice defrişate.
– introducerea unor cursuri de ecologie şi ecoteologie în învăţământul de toate gradele. Acest lucru va contribui la dezvoltarea conştiinţei biotopice şi ecoetice a tinerilor. Grija faţă de natură, faţă de cosmos este o obligaţie sacră, deoarece lumea a fost creată de Dumnezeu ca mediu de mântuire a omului.
– amenajarea unor parcuri şi spaţii verzi în oraşe care să furnizeze o cantitate importantă de oxigen în măsură să contracareze emisiile de gaze în atmosferă.
– amplasarea de recipiente (coşuri) pentru colectarea gunoaielor în diverse zone ale localităţilor.
– iniţierea unui proiect de lege care să împiedice diminuarea fondului silvic (aplicarea unor ecoamenzi consistente), evitându-se astfel inundaţiile şi alunecările de teren.

RELIGIE SI CULTURĂ

– Conservarea patrimoniului cultural naţional.
– Educarea civică, politică şi culturală a cetăţenilor prin conferinţe, simpozioane şi materiale publicitare.
– Stimularea activităţilor culturale prin alocarea unui suport financiar de la bugetul de stat.
– Finanţarea centrelor culturale ale României în străinătate.
– Promovarea în străinătate a valorilor culturale româneşti.
– Obligativitatea studierii religiei în şcoli.
– Organizarea unor excursii la principalele obiective turistice de interes istorico-cultural şi pelerinaje gratuite la cele mai cunoscute aşezăminte monastice din România.
– Afirmarea credinţei şi identităţii naţionale.

POLITICĂ INTERNĂ

– garantarea libertăţii de exprimare şi a independenţei mass-media;
– finanţarea de către stat a partidelor politice
– respectarea drepturilor şi a libertăţii omului
– separarea afacerilor de sfera politicului
– respectarea drepturilor minorităţilor în calitate de cetăţeni ai României, garantarea egalităţii în faţa legii, însă fără segregaţionisme şi derogări lingvistice, economice şi administrative neconforme cu spiritul şi valorile democraţiei europene
– limitarea accesului în structurile de conducere a persoanelor care au deţinut funcţii sub dictatura comunistă
– promovarea unui dialog amiabil şi decent între partidele politice româneşti indiferent de poziţia pe care o ocupă pe eşichierul politic în vederea optimizării vieţii cetăţeanului
– respectarea demnităţii şi libertăţii persoanei umane ca fiinţă unică şi irepetabilă, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, vârstă, apartenenţă religioasă şi politică
– redresarea tendinţei demografice negative (îmbătrânirea populaţiei, scăderea mortalităţii, etc)
– revizuirea şi actualizarea textului Constituţiei
– colaborarea reală şi eficientă a statului cu sindicatele, patronatele şi organizaţiile nonguvernamentale
– respectarea principiului de separare a puterilor în stat
– întărirea familiei ca mijloc de devenire a individului şi a societăţii
– folosirea oportunităţilor create de statutul de ţară membră a Uniunii Europene
– gestionarea responsabilă a frontierelor în vederea evitării traficului ilegal
– garantarea drepturilor de proprietate intelectuală.
– restituirea proprietăţilor, reparaţia materială şi morală pentru abuzurile comise de regimul comunist.
– stabilirea unei zile de comemorare a victimelor crimelor din perioada comunistă.
– depolitizarea mişcărilor sindicale.
– reformarea morală a societăţii româneşti şi a clasei politice
– crearea unor canale de comunicare permanentă între parlamentari şi cetăţeni. Parlamentarul trebuie să devină un veritabil politician de familie.
– redefinirea prerogativelor constituţionale ale instituţiei prezidenţiale (încărcarea acesteia cu atribuţii executive proporţionale cu votul popular care i-a asigurat această funcţie)
– promovarea valorilor democratice şi a economiei de piaţă
– aplicarea legii lustraţiei persoanelor cu angajamente politice
– transparenţa actului guvernamental
– eliminarea protecţionismului şi nepotismului din societatea românească şi crearea unui mediu concurenţial loial
– regândirea puterii executive, mai precis legitimizarea acesteia prin vot direct
– aplicarea principiului subsidiarităţii în relaţiile stat-comunitate, Biserică-stat, Biserică-laicat.
– introducerea legii votului uninominal cu două tururi de scrutin (după modelul francez)

POLITICA EXTERNĂ

– Promovarea unei politici europene şi extra-europene responsabile.
– Întărirea parteneriatului cu Statele Unite şi consolidarea unor noi alianţe în interiorul Uniunii.
– Lupta împotriva terorismului prin angajarea unui dialog raţional, neagresiv cu lumea islamică.
– Promovarea unei politici externe echilibrate.

B. PROGRAM ELECTORAL LOCAL

Circumscripţia electorală nr. 34
Colegiul uninominal nr. 5
sprijinirea necondiţionată a tuturor primarilor din colegiul nr. 5 (indiferent de culoare politică sau naţionalitate ) în vederea realizării proiectelor administrative şi gospodăreşti în localităţile: Arpaşu de Jos, Arpaşu de Sus, Avrig, Boiţa, Bradu, Bungard, Cisnădie, Cisnadioara, Cârţa, Colun, Cârţişoara, Mârşa, Mohu, Noul Român, Poieniţa, Porumbacu de Jos, Porumbacu de Sus, Racoviţa, Sadu, Glâmboaca, Săcădate, Sărata, Scoreiu, Sebeşu de Jos, Sebeşu de Sus, Tălmaciu, Tălmăcel, Roşia, Şelimbăr, Turnu Roşu, Vurpăr, Veştem, Nucet, Daia, Caşolţ, Cornăţel, Nou.

Anunțuri
Published in: on Noiembrie 3, 2008 at 6:38 pm  Lasă un comentariu  

The URI to TrackBack this entry is: https://vasilechira.wordpress.com/2008/11/03/program-politic/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: